Роден в град Стара Загора на 11.12.1974 г. 

Образование: Висше образование, магистърска степен * Икономически университет – Варна, специалност: Счетоводство и контрол * Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, специалност: Финансов мениджмънт 

Работен опит: 2005 – 2007 Директор продажби и член на Съвета на директорите на Летище Варна 

ЕАД 

2007 – 2009 Ръководител на политическия кабинет на Министерството на икономиката и енергетиката Председател на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй Депутат от 42-ро, 43-то и 44-то Народно събрание на Република България 

2011 – 2013 Председател на Окръжния съвет на БСП – Варна Член на Българската социалистическа партия от 2002 г. Член на Националния съвет на Българската социалистическа партия от 2012 г. 

Семейно положение: Женен с три деца

Красимир Янков: „Създаване на нова Конституция не може да е самоцелно действие.“

За промени в Конституцията, за нова Конституция, премахване на Великото народно събрание, намаляване броя на народните представители, промяна на основния закон за постигане на реформа в съдебната система и прокуратурата… откъде се чуха тези призиви? Това са част от исканията на почти всяка демонстрация срещу различните управляващи през годините на демокрацията.  По същия начин и настоящите протести стартираха именно с такива призиви. Към тях се включи и президентът Румен Радев. Със създаването на нова Конституция има предпоставки да  се създадат механизми, които всъщност ще дестабилизират  установената устойчивост на държавното ни устройство. Какво качество е това да бъде една Конституция „гъвкава“? Абсурдно е премахването на Великото народно събрание. То е гарант за широкото обществено представителство при вземането на решения за промени в „основния закон“ и може да е препятствие за смяна по нечия партийна или лична прищявка примерно на държавното устройство на Република България. Настоящата Конституция е достатъчно балансирана и беше създадена в условия на национално съгласие и обезпечи прехода от тоталитарна държава към демокрация. В нея са гарантирани правата на българските граждани и се определя Република България като социална държава. Осигурихме ли това на нашите сънародници? Получават ли полагащото им се здравеопазване? Имат ли равнопоставен достъп до образование? Осигурено ли им е правото на труд? Доходите достатъчни ли са за достоен живот както на трудещите се, така и на пенсионерите, според произтичащото от конституционното право на гражданите на социалната държава?

Създаване на нова Конституция не може да е самоцелно действие. Трябва да произтича от нуждата за промени, които обществото конкретно е формулирало и има ясни политически субекти, които да ги претворят в основен закон. При тази ниска подкрепа за настоящото народно събрание, изчерпано довери към управляващото мнозинство и безизразна опозиция, няма как ние народните представители от настоящия парламент да си приписваме такъв отговорен мандат. Ние, народните представители обединени с обща позиция и определящи се като прогресивни социалисти не подкрепяме внесения проект за Конституция на Република България с убеждението, че настоящият основен закон не е изчерпан и в задължението ни стриктно да го спазваме е заложено стабилното функциониране на държавното ни устройство. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email