Д-р Миронова: Доброволчеството не е ПР в социалните медии! Това е отговорност!

Доктор Десимира Миронова завършва Медицински Университет София през 2012 г. Придобива специалност по ендокринология, след проведено обучение и натрупан трудов стаж във Военномедицинска академия, в Клиника по „Ендокринология и болести на обмяната“. Извършва консултативни прегледи, образни изследвания, наблюдение и обучение при пациенти с ендокринни заболявания.Подготвя дисертационен труд по темата, в рамките на PhD програма към Медицински […]

Прогресивните социалисти се обявиха против двойното увеличение на часовете извънреден труд

Депутатите от групата на Прогресивните социалисти, предложиха предвиденото двойно увеличение на часовете извънреден труд в проекта за промени в Кодекса на труда да отпадне. Според него трудово законодателство на Република България, подобно това на всяка съвременна, прогресивна и развита държава, прогласява принципното правило за забрана на извънредния труд. „Управляващите от ГЕРБ предлагат за пореден път […]