Портрет на Йордан Христов

Д-р Йордан Христов завършва висшето си образование в Медицински университет- София през 2014г. 

През 2017г. завършва втора магистратура във Факултета по общесвено здраве при Медицински универистет- София със защита на 

дипломна работа на тема „Здравен мениджмънт на лечебните заведения“. През 2019г. придобива специалност по Кардиология.

В периода на следването си е участвал в редица международни конгреси във Франция, Италия, Австрия и Швейцария.

д-р Йордан Христов: „Едва ли ще има по- добър момент за промени в Здравеопазването.“

В контекста на новата реалност, виждаме необходимостта да предложим конкурентна и подобрена здравна система, в която успешно да интегрираме дигитализация и достъпност до по-ефективни здравни услуги. През годините, граждани и медицински работници се наслушаха на лъжи и обещания под една или друга форма от един или друг министър на едно или друго правителство. Видяхме как гръмките думи за кардинални промени и подобряване качеството на здравната услуга се разминаваха с реалността. Всеки опит за тотална реформа беше умишлено забавян или провалян.

Според нас, чрез двуетапен подход можем максимално ефективно да укрепим здравната ни система. Първата стъпка е доболничната помощ или по- разбираемо казано личните лекари, лекари по дентална медицина и амбулаторните специалисти.

– Предлагаме облекчаване на бюрократичния административен кръг, в който попадат пацинтите и лутането им между личен лекар- специалист- НЗОК- аптека. Всичко това да става по електронен път без лутане между институциите. Особено внимание обръщаме към хроничноболните пациенти, лекувани със скъпоструващи медикаменти, изписвани с протокол, без това да отменя проследяването от съответния специалист и личен лекар.

– Изграждане на интегрирана дигитална платформа, която да свързва личен лекар- специалист- аптека и лабораторя, в която да се ползва персонализиран пациентски ID код. По този начин ще може да се проследява всяко заболяване, изследване или преглед извършен от лекаря.

– Инвентаризация и присъединяване на структурите на телемедицината, които са налични в България за подпомагане на лекари и пациенти.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email