Прогресивните социалисти се обявиха против двойното увеличение на часовете извънреден труд

Депутатите от групата на Прогресивните социалисти, предложиха предвиденото двойно увеличение на часовете извънреден труд в проекта за промени в Кодекса на труда да отпадне.

Според него трудово законодателство на Република България, подобно това на всяка съвременна, прогресивна и развита държава, прогласява принципното правило за забрана на извънредния труд.

„Управляващите от ГЕРБ предлагат за пореден път предвиждане на възможност чрез колективно трудово договаряне на ниво бранш и отрасъл да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд в рамките на една календарна година, като ограничението от 150 часа годишно, да се договаря до 300 часа на годишна база.“

Николай̆ Иванов, депутат от групата на Прогресивните социалисти и член на ръководството на политическият проект „Българска прогресивна линия“ /БПЛ/.

По думите на Николай Иванов от групата на Прогресивните социалисти, неговото полагане се допуска в точно и императивно определени случаи, като в тази посока вече бе допуснато сериозно отклонение в полза „гъвкавостта” на работното време, т.е. в полза на бизнеса.

Не можем да приемем мотивите и аргументите на МТСП, според които тази правна възможност би била в интерес както на работодателите, така и на работниците и служителите. Ако работник или служител иска да полага извънреден труд, то в огромната част от случаите това е следствие от изключително ниската цена на труда в България и в повечето случаи е за сметка на здравето му и възможността за пълноценна почивка и възстановява.“, заяви още народният представител.

Източник: Bg Reporter

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email