Бургас

Георги Филипов

Образование: Стопанска академия „Д. А. Ценов“, икономика на туризма, икономика на транспорта 
Управител на „Ен Джи Ен Ойл“ ЕООД
E-Mail: burgas@bpl.bg

Благоевград

Стоян Великов

Образование: Студент Българска филология ЮЗУ „Неофит Рилски“
Email: blagoevgrad@bpl.bg

Плевен

Никодим Нинов

Образование: Медицинска Академия – София
Специалност: педиатрия
E-Mail: pleven@bpl.bg

Ловеч

Венцислав Хаджиев

Образование: Стопанска Академия „Д. Ценов“, Свищов
Специалност: Финанси и банково дело
E-mail: lovech@bpl.bg

Монтана

Иван Ташков

Образование: Академия на МВР, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
Специалност: Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред, право
E-Mail: montana@bpl.bg

Сoфия

Александър Вачев

Образование: УНСС, София
Специалност: Икономическа информатика
E-Mail: sofia@bpl.bg